English Denmark Finland Norway Sweden
 

Kjøp og levering vilkår

Kjøp og levering vilkår

Publisert 15.05.2009 Oppdatert 08.05.2011

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som kunde! Vi ber deg om å nøye gjennomgå våre et kjøp og leveringsvilkår.

Generell informasjon om Vitaminshoppen.no

Vitaminshoppen.no drives av det svenske selskapet Kenkou Selfcare AB. Vi lager alle produkter i Sverige. Alle bestillinger sendes til Norge, også fra Sverige. Derfor kan det være ekstra kostnader (Toll & mva og posten.no noen ekstra håndtering avgifter). Alle priser i nettbutikken inkluderer ikke merverdiavgift fordi ordrer til Norge er klassifisert som eksport.

Levering: Fremsendingstid
Vi vil i de aller fleste tilfeller sende din pakke samme dag som vi mottar din ordre. Vi sender bestillingen som rekommandert brev dersom varene passer i en boblekonvolutt og er under 1 kilo. Vi sender dine varer med vanlig post (Sendingen går som A post fra Sverige), og den vil som regel være fremme på ditt postkontor/post i butikk i løpet av 3-10 dager om inte Posten Norge stoppar pakke for fortolling. Deretter kan leveringen bli forsinket, og ta opptil tre uker.

Fraktkostnadene

Får å gjøre det enkelt for deg som kunde har vi en fastpris på 65 kr (SEK) uansett hvor pakken blir sendt og hvor tung/stor den er.

Blir din ordre større enn 500 kr (SEK) sender vi varene fraktfritt til deg (dock inte om du veljer UPS)!  

Du kan bestille rask levering av UPS (1-3 dager), men dette koster 349 SEK per levering.

TOLL/MVA + Posten.no ekstra ekspedisjonskostnader

 Det kan være at posten.no stoppe pakken og legg til følgende kostnader på den totale ordreverdien overstiger 200 NOK kroner:
 1) Et administrasjonsgebyr for fortolling på 217 NOK.
 2) En tollsats på varer som anses for å være tollpliktig (som de fleste kosttilskudd er).
 3) Inforselmoms på mellom 14-25% er lagt på bestillingsverdi, avhengig av hvordan de dømmer innholdet.
 

Dessverre kan vi ikke sende bestillingen din som en gave eller dele det opp i små pakker av denne ordren overstiger 200 NOK fordi posten.no stopper automatisk levering nå.

Du kan bestille varer til den svenske postkontoret (Poste Restante)

Hvis du bor nær svenskegrensen, anbefaler vi at du bestiller varene til et svensk postkontor (Post Restante). Du kan helt lovlig ta med deg varer til en verdi på 6000 NOK over grensen. Her er en liste over de mest vanlige postkontor i Sverige kan du bestille varer. Bare skriv inn navnet og postkontoret poste restante-adresse når du bestiller i nettbutikken. Bring identifikasjon till postkontoret når du henter pakke din i Sverige.

EXEMPEL:

Skriv eres navn, Poste restante, Postnummer, Ort

LISTA:
Poste restante
67301 Charlottenberg

Poste restante
67231 Årjäng

Poste restante
45201 Strömstad

Poste Restante
670 10 TÖCKSFORS

Andra orter i Sverige du kan beställa till är : Svinesund, Nordby, Torp, Storlien, Överby, Bergvik, Åre, Långflon, Röjden, Bengtsfors. Skicka en email till os så skickar vi adressen info@vitaminbutiken.com .

Lagerstatus
Det er angitt lagerstatus for hvert produkt i nettbutikken.

Skade på pakken
Har din pakke og innhold blitt skadet under transport ber vi deg ta kontakt med Posten som vil hjelpe deg. Du kan også kontakte oss om det har oppstått en skade på pakken slik vi kan finne en løsning sammen med deg.

Kjøpsvilkår

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Kenkou Selfcare AB. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Kenkou Selfcare AB så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Kenkou Selfcare AB sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Kenkou Selfcare AB, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kenkou Selfcare eller Kenkou Selfcare AB samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Kenkou Selfcare AB

Reklamasjon
Før feil meldes til Kenkou Selfcare AB, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Kenkou Selfcare AB har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Kenkou Selfcare AB slik at Kenkou Selfcare AB kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Kenkou Selfcare AB melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Kunden skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Kenkou Selfcare AB, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kenkou Selfcare, betaler ikke Kenkou Selfcare AB disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren.

Ekstraordinære forhold
Kenkou Selfcare AB er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kenkou Selfcare AB godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kenkou Selfcare AB kontroll, og som Kenkou Selfcare AB ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Kenkou Selfcare AB er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kenkou Selfcare AB side.

Salgspant/Betalingsvilkår
Kenkou Selfcare AB har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Endring i vilkårene
Kenkou Selfcare AB forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Kenkou Selfcare AB forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kenkou Selfcare AB fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Reklamasjon

Om din pakke er skadet når du mottar den kontakt ditt postkontor/post i butikk hvor du mottok varen.Om du har mottatt feil varer så kontakt oss på og vi vil finne en løsning snarest, siden det viktigste for oss er at du som kunde blir fornøyd.

info@vitaminbutiken.com o be oss slette hele ordren. Du har nå angret! For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post eller informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.
 
Hvis pakken er sendt fra oss eller du har mottatt den
Hent pakken snarest mulig. Send den så tilbake til oss. Pakken må ikke sendes som postoppkrav (den vil da ikke bli hentet). Vi oppfordrer deg til å sende "angrepakken" som pakkepost slik at du ved å sjekke http://www.posten.no/ har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.

Vi gjør oppmerksom på at uavhentede pakker, hvor angrefrist ikke er benyttet, vil bli belastet med et gebyr på 500 svenska kroner (SEK). Dette dekker portokostnader vi har hatt tur/retur, samt administrasjon av returen og fakturaomkostninger.

Vi ønsker selvsagt at du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos Kenkou Selfcare AB.

Vi benytter SVEA WEBPAY/AURIGA som håndterer din kortbetaling. Tjenesten er sikkert og skal ikke kunne misbrukes.

Dine kortdata blir hentet inn for hver enkelt ordre og blir ikke lagret hos oss.

I tillegg blir kortinformasjonen kryptert slik ingen kan tyden den.

Gjennom å bruke SVEA WEBPAY/AURIGA kan du som kunde være sikkert på at:

-dine persondata ikke kommer på avveie.

-ditt kredittkortnummer ikke er tilgjengelig for nettbutikken.

-all kommunikasjon foregår kryptert.

-du får flere muligheter når det gjelder valg av betaling og levering.

-du kan vurdere ulike alternativer og pris underveis i kjøpsprosessen.

                              
Betaling og kostnader

Vi tilbyr følgende betalingmåter:

E-Faktura
Denne betalingsmåten gjelder kun faste kunder og må avtales på forhånd.
Kontakt oss på info@vitaminbutiken.com Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Kort
Vi tilbyr betaling med VISA, MasterCard og American Express. Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Forskuddsbetaling
Du kan overføre beløpet for din ordre direkte til vår konto i NORDEA (IBAN nummer).
Merke innbetalingen med ditt ordrenummer og overfør beløpet på din ordrebekreftelsen til vårt kontonummer. Her tilkommer det ingen kostnader i forbindelse med betalingen.

Hvis det er en handel tvist, gjelder de svensk lov.

Les mer på:

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

 

 

Kosttilskudd Nyheter

 

Kosttilskudd Handlekurv

Du har ingen varer i handlekurven.

 

Helsekost Nyhetsbrev